Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi _Sherlock_Holmes_

 1. Linh Hy
  Linh Hy
  Uhmm =)) Mình lớp 8 2k6 nè :3
  24 Tháng chín 2019
 2. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  Cậu ở đâu thế :)
  24 Tháng chín 2019
 3. Linh Hy
  Linh Hy
  Mình Quảng Trị nè =)) And cậu?
  24 Tháng chín 2019
 4. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  Thái Nguyên. Cậu có điểm chưa ?
  24 Tháng chín 2019
 5. Linh Hy
  Linh Hy
  hửm? Điểm gì cậu? Điểm đầu năm mấy môn học bình thường ý hả?
  24 Tháng chín 2019
 6. _Sherlock_Holmes_
  24 Tháng chín 2019
-->