Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đặng Quốc Khánh 10CA1

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  hong biết :p
  22 Tháng chín 2019
 2. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Trông lạ vầy?
  22 Tháng chín 2019
 3. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Không nhớ luôn, thấy like tus a Nghĩa nên nghé qua làm quen
  22 Tháng chín 2019
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  xạo xạo quá ông ơi
  22 Tháng chín 2019
 5. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Thôi e ko đùa nữa
  23 Tháng chín 2019
 6. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Tết này có dự là về HD ko chị
  23 Tháng chín 2019
 7. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  còn tùy
  23 Tháng chín 2019
 8. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Đặng Quốc Khánh 10CA1
  E gặp đc chị là e xin chữ kí liền à nha
  27 Tháng chín 2019
 9. Kuroko - chan
  6 Tháng mười một 2019
-->