Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lê Minh Ngọc Khánh

 1. Lục Vân Tiên
  Lục Vân Tiên
  ??? Lag ???
  22 Tháng chín 2019
 2. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  Hự hự, bạn Khánh! :>>>>>
  23 Tháng chín 2019
 3. Lục Vân Tiên
  Lục Vân Tiên
  Ý gì thế ???
  23 Tháng chín 2019
 4. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  Nà ní, t chào Khánh mà!:>>>
  23 Tháng chín 2019
 5. Lê Minh Ngọc Khánh
  23 Tháng chín 2019
 6. Lục Vân Tiên
  23 Tháng chín 2019
 7. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  Ẩn ý where?? Chào hỏi thôi! :>>>>>
  24 Tháng chín 2019
-->