Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kayaba Akihiko

 1. Ha682002
  Ha682002
  Gửi qua message à
  22 Tháng chín 2019
 2. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  vâng ạ !
  22 Tháng chín 2019
 3. Ha682002
  Ha682002
  Trần Nguyễn như hạ
  22 Tháng chín 2019
 4. Kayaba Akihiko
  22 Tháng chín 2019