Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kayaba Akihiko

 1. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Insta thôi lấy ko =)))
  14 Tháng mười 2019
 2. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  =))), hổng dùng insta
  14 Tháng mười 2019
 3. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Thế thì nghỉ =)))
  15 Tháng mười 2019
 4. Kayaba Akihiko
  15 Tháng mười 2019
 5. s2no12k3
  s2no12k3
  cho xin link insta :)
  6 Tháng mười một 2019
 6. Pineapple <3
  Pineapple <3
  jangg0612
  24 Tháng mười một 2019
 7. s2no12k3
  s2no12k3
  đã theo dõi òi nè :)
  25 Tháng mười một 2019
-->