Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi anlong6@gmail.com

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  22 Tháng chín 2019
 2. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Ông hoàng sạch sẽ là sao hả anh::>:>
  22 Tháng chín 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  tìm hiểu thử đi bé
  22 Tháng chín 2019
 4. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Anh hay report mọi người, làm cho diễn đàn sạch:p
  22 Tháng chín 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  22 Tháng chín 2019
 6. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  anh sống sạch sẽ, không phạm tội:p
  22 Tháng chín 2019
 7. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  22 Tháng chín 2019
 8. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Đúng không anh ới
  22 Tháng chín 2019
 9. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  22 Tháng chín 2019
 10. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  À chắc đúng (hay report, không phạm tội, sống rất sạch sẽ (thấy rác là quét rọn cho sạch)):p
  22 Tháng chín 2019
 11. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  @anlong6@gmail.com nhìn vào chỗ điểm cảnh cáo của nick đấy :vv
  Nó ko tồn tại dòng chữ: "Không phạm tội" đâu nha :vv
  22 Tháng chín 2019
 12. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  22 Tháng chín 2019
-->