Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi anlong6@gmail.com

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  21 Tháng chín 2019
 2. anlong6@gmail.com
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  chưa, mai anh mới làm
  21 Tháng chín 2019
 4. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  mai là có số 3 :D
  21 Tháng chín 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  đâu, thứ hai mới có
  21 Tháng chín 2019
 6. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  à quên, mai là chủ nhật, nhầm lịch:confused:
  21 Tháng chín 2019
-->