Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phạm Đình Tài

 1. Phạm Đình Tài
  21 Tháng chín 2019
 2. jehinguyen
  jehinguyen
  Thô thiển vô duyên '-' Không hổ danh là m /-\
  21 Tháng chín 2019
 3. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  /.\ s cậu ns v
  21 Tháng chín 2019
 4. jehinguyen
  jehinguyen
  Sự thật mất lòng
  21 Tháng chín 2019
-->