Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. Am Mathematics
  21 Tháng chín 2019
 2. Awet nina
  Awet nina
  ko mà
  21 Tháng chín 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Anh có ác không các em?
  21 Tháng chín 2019
 4. Awet nina
  Awet nina
  ko mà
  21 Tháng chín 2019
 5. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  1 chút gắt thôi à
  21 Tháng chín 2019
 6. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  21 Tháng chín 2019
 7. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  đúng rồi, lúc đó gắt cực
  21 Tháng chín 2019
 8. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  21 Tháng chín 2019
 9. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  em thấy 2 lần rồi
  21 Tháng chín 2019
 10. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  21 Tháng chín 2019
 11. peekaiyuan64
  peekaiyuan64
  - có :v anh hơi bị hiền chứ không dữ đâu á :vv
  21 Tháng chín 2019
 12. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  21 Tháng chín 2019
 13. Awet nina
  Awet nina
  tính anh có nhiều lúc thất thường gê
  21 Tháng chín 2019
 14. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  anh hiền hậu:D
  21 Tháng chín 2019
 15. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  bớt nạt t là đc =))
  22 Tháng chín 2019
 16. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Tính tui hiền nhất BQT
  22 Tháng chín 2019
-->