Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Am Mathematics

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Ủa tưởng vào đt toán
  21 Tháng chín 2019
 2. Am Mathematics
  Am Mathematics
  Đúng roài! Nhưng là toán 11 mà! =.=
  21 Tháng chín 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  À vẫn chưa giải dc 12 thi QG hả
  21 Tháng chín 2019
 4. Am Mathematics
  Am Mathematics
  Am đã học đâu! :D
  21 Tháng chín 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  21 Tháng chín 2019
 6. Am Mathematics
  Am Mathematics
  Mới chỉ học qua về đạo hàm với tích phân! :D
  21 Tháng chín 2019
 7. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  21 Tháng chín 2019
 8. Am Mathematics
  Am Mathematics
  Một số bài nhị thức Niutơn có thể dùng đạo hàm, tích phân nên tiện thể học luôn! :D
  21 Tháng chín 2019
 9. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  21 Tháng chín 2019
 10. Am Mathematics
  Am Mathematics
  Nhưng mà khó hiểu lắm, mãi mới quen! Tại cái tội cầm đèn chạy trước ô tô.…. :<<
  21 Tháng chín 2019
 11. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  21 Tháng chín 2019
-->