Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ~ Hồng Vân ~

 1. zzh0td0gzz
  zzh0td0gzz
  Thọ Diên em nhé
  23 Tháng chín 2019
 2. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  Em ở Thọ Hải!!!
  23 Tháng chín 2019
 3. zzh0td0gzz
  zzh0td0gzz
  Ồ ngạc nhiên chưa!!!
  25 Tháng chín 2019
 4. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  Em cx ngạc nhiên, gần vậy nhỉ?
  25 Tháng chín 2019
 5. zzh0td0gzz
  zzh0td0gzz
  diễn đàn lớn như này là chuyện bình thường thôi mà
  25 Tháng chín 2019
 6. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  :D Em xin tên anh với!
  25 Tháng chín 2019
 7. zzh0td0gzz
  zzh0td0gzz
  tuấn nhé
  7 Tháng mười một 2019
 8. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  :) Một ngày nào đó có lẽ sẽ gặp!
  Em tên Vân! :)
  8 Tháng mười một 2019