Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tú Trân

 1. Ngô Bắpie
  Ngô Bắpie
  àn nhon
  20 Tháng chín 2019
 2. Tú Trân
  Tú Trân
  khoẻ hăm nà
  20 Tháng chín 2019
 3. Ngô Bắpie
  Ngô Bắpie
  tét nhin là phẻ
  20 Tháng chín 2019
 4. Ngô Bắpie
  Ngô Bắpie
  èen du??/
  20 Tháng chín 2019
 5. Tú Trân
  Tú Trân
  hông
  20 Tháng chín 2019
 6. Ngô Bắpie
  Ngô Bắpie
  sao dọ???? Bị j hả???
  20 Tháng chín 2019
 7. Tú Trân
  Tú Trân
  mai kiểm tra 1 tiết văn
  20 Tháng chín 2019
 8. Ngô Bắpie
  Ngô Bắpie
  rồi, tâm trạng này, còn bi kịch hơn cả bị sốt, tui hỉu mà
  20 Tháng chín 2019
 9. Tú Trân
  Tú Trân
  năm ngoái gặp cô dễ cho đề trước ,năm nay thì nope
  20 Tháng chín 2019
 10. Ngô Bắpie
  Ngô Bắpie
  hồi qua tui mới kỉm tra 2 tiết Văn. Hồn lìa khỏi xác .......
  20 Tháng chín 2019
 11. Tú Trân
  Tú Trân
  lớp 6 còn dễ
  20 Tháng chín 2019
 12. Ngô Bắpie
  Ngô Bắpie
  nope dễ
  20 Tháng chín 2019
 13. Tú Trân
  Tú Trân
  tui học rùi tui biết chứ lên lớp 7 đi rồi biết
  20 Tháng chín 2019
 14. Tú Trân
  20 Tháng chín 2019
 15. Ngô Bắpie
  20 Tháng chín 2019
-->