Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chi Xuyên

 1. Ngô Bắpie
  Ngô Bắpie
  teo đây
  19 Tháng chín 2019
 2. Ngô Bắpie
  Ngô Bắpie
  sao teo ko thấy chữ kí?
  19 Tháng chín 2019
 3. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  tao chỉ rùi
  19 Tháng chín 2019
 4. Ngô Bắpie
  Ngô Bắpie
  hổng có thiệt mà
  19 Tháng chín 2019
 5. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  thì có mà
  19 Tháng chín 2019
-->