Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi mangthibanhao@gmail.com

 1. Ngô Bắpie
  Ngô Bắpie
  teo đây
  19 Tháng chín 2019
 2. Ngô Bắpie
  Ngô Bắpie
  sao teo ko thấy chữ kí?
  19 Tháng chín 2019
 3. mangthibanhao@gmail.com
  mangthibanhao@gmail.com
  tao chỉ rùi
  19 Tháng chín 2019
 4. Ngô Bắpie
  Ngô Bắpie
  hổng có thiệt mà
  19 Tháng chín 2019
 5. mangthibanhao@gmail.com
  19 Tháng chín 2019
-->