Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. Tungtom
  Tungtom
  Ủa đây là ai thế?
  17 Tháng mười 2019
 2. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  admin cũ giống anh Lanh bây h đó :vv
  17 Tháng mười 2019
 3. Tungtom
  Tungtom
  Anh Lanh là ai thế?
  17 Tháng mười 2019
 4. Quân (Chắc Chắn Thế)
  17 Tháng mười 2019
 5. Tungtom
  17 Tháng mười 2019
 6. Chris Master Harry
  13 Tháng ba 2020
 7. Quân (Chắc Chắn Thế)
 8. Tungtom
  Tungtom
  thank you
  13 Tháng ba 2020