Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tohru - san

 1. View previous comments
 2. Tohru - san
  Tohru - san
  Trợi, nãy giờ làm cái này á???
  Gòi gòi, trước đó thì cho ah bik tên em với năm sinh nè
  19 Tháng chín 2019
 3. Awet nina
  Awet nina
  gọi em là ni chan ................em .........2k5
  19 Tháng chín 2019
 4. Awet nina
  Awet nina
  à mà em cũng đang học nha
  19 Tháng chín 2019
 5. Awet nina
  19 Tháng chín 2019
 6. Awet nina
  Awet nina
  =.=
  19 Tháng chín 2019
 7. Tohru - san
  Tohru - san
  ???????????
  19 Tháng chín 2019
 8. Tohru - san
  Tohru - san
  Lè sao?????
  19 Tháng chín 2019
 9. Awet nina
  Awet nina
  hum anh có làm oni nhan của em ko
  19 Tháng chín 2019
 10. Awet nina
  Awet nina
  em hoi that
  19 Tháng chín 2019
 11. Awet nina
  Awet nina
  sao lâu vậy
  19 Tháng chín 2019
 12. Tohru - san
  Tohru - san
  Đây, ah đây
  19 Tháng chín 2019
 13. Tohru - san
  Tohru - san
  Ah chưa bik j về em thì sao ah dám nhận đc??
  19 Tháng chín 2019
 14. Awet nina
  Awet nina
  CON GÁI MỞ LỜI TRƯỚC CÒN KO NHẬN
  19 Tháng chín 2019
 15. Tohru - san
  Tohru - san
  Thiệt á, ah đâu bik j âu mà dám nhận???
  Hok bik j về em thì lúc ah làm oni chan của em gòi ah bik lo cho em kiểu j hử??
  19 Tháng chín 2019
 16. Awet nina
  Awet nina
  lúc trước là oni chan của em mở lời trước đó *giận *
  19 Tháng chín 2019
 17. Awet nina
  Awet nina
  =.=
  19 Tháng chín 2019
 18. Tohru - san
  Tohru - san
  Thì đó là lúc trước, ngùi đó khác ah khác mà T^T
  19 Tháng chín 2019
 19. Awet kaito
  19 Tháng chín 2019
 20. Awet nina
  19 Tháng chín 2019
 21. Tohru - san
  Tohru - san
  Ok what???
  19 Tháng chín 2019
 22. Awet nina
  Awet nina
  *lấy lửa đốt nhà tohru-san*
  19 Tháng chín 2019
 23. Awet nina
  Awet nina
  *LỬA LAN RỘNG*
  19 Tháng chín 2019
 24. Awet nina
  Awet nina
  *CHÁY TO*
  19 Tháng chín 2019
 25. Awet nina
  Awet nina
  *LẤY NC DẬP* thế làm oni chan em nha
  19 Tháng chín 2019
 26. Awet nina
  Awet nina
  nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  nha
  19 Tháng chín 2019
 27. Awet nina
  Awet nina
  lại đâu rồi o_O
  19 Tháng chín 2019
 28. Tohru - san
  Tohru - san
  Gòi gòi ok
  Ah làm oni chan em
  19 Tháng chín 2019
 29. Awet nina
  19 Tháng chín 2019
 30. Awet nina
  Awet nina
  oni-chan
  19 Tháng chín 2019
 31. Tohru - san
  Tohru - san
  Ah ch bik tên em nữa
  19 Tháng chín 2019
 32. Awet nina
  Awet nina
  khác với oni chan
  19 Tháng chín 2019
 33. Awet nina
  19 Tháng chín 2019
 34. Tohru - san
  Tohru - san
  Là sao????
  19 Tháng chín 2019
 35. Awet nina
  Awet nina
  tên thật ...................NGUYỄN KHÁNH NHI
  19 Tháng chín 2019
 36. Tohru - san
  Tohru - san
  À, ni-chan ^^
  Mà onii nha, 2 chữ 'i' mới đúng nh
  19 Tháng chín 2019
 37. Awet nina
  Awet nina
  em có 2 oni cho nên vậy cho rễ phân biệt
  19 Tháng chín 2019
 38. Tohru - san
  Tohru - san
  Ohhh, Nhi-chan
  Yorostuku ^^
  19 Tháng chín 2019
 39. Awet nina
  Awet nina
  no biết
  19 Tháng chín 2019
 40. Awet nina
  Awet nina
  ni chan
  19 Tháng chín 2019
 41. Awet nina
  Awet nina
  oni-chan nè
  19 Tháng chín 2019
 42. Awet nina
  Awet nina
  anh tk gì
  19 Tháng chín 2019
 43. Tohru - san
  Tohru - san
  Ah là Hiếu, 2k3
  Tên đầy đủ: Lê Trung Hiếu
  Bd: Tohru
  19 Tháng chín 2019
 44. Awet nina
  Awet nina
  oni-chan pppppppppppppppp muộn rồi nha
  19 Tháng chín 2019
 45. Awet nina
  Awet nina
  tối mai
  19 Tháng chín 2019
 46. Tohru - san
  Tohru - san
  Z em ngủ đi
  Onii còn thức nữa
  19 Tháng chín 2019
 47. Awet nina
  Awet nina
  gặp sau
  19 Tháng chín 2019
 48. Awet nina
  Awet nina
  =.=
  19 Tháng chín 2019
 49. Tohru - san
  Tohru - san
  Onii còn thức mà
  Chưa ngủ âu
  19 Tháng chín 2019
 50. Awet nina
  Awet nina
  um pppppppppppp
  19 Tháng chín 2019
 51. Tohru - san
  Tohru - san
  Ukkm, em ngủ ngon
  19 Tháng chín 2019
-->