Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  hết gấp 2 chưa anh
  17 Tháng chín 2019
 2. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Gấp đôi luôn nè :D
  17 Tháng chín 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  17 Tháng chín 2019
 4. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  NST lưỡng bội 2n :)
  17 Tháng chín 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  17 Tháng chín 2019
 6. Ngọc Bùi 12345
  Ngọc Bùi 12345
  Chứng tỏ em rất quan tâm đến mọi người nè
  18 Tháng chín 2019
 7. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Dạ ^^ Chị Ngọc cũng quan tâm Đạt mà ^^
  18 Tháng chín 2019
-->