Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Linh Hy

 1. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  lỚP TRƯỞNG ĐÔI LÚC KHÔNG CẦN QUÁ CỨNG NHẮC
  16 Tháng chín 2019
 2. Linh Hy
  Linh Hy
  Nhưng như thế thì lớp thành nghịch thiên đó m :<
  16 Tháng chín 2019
 3. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Chỉ cần dùng chiêu mềm thôi
  16 Tháng chín 2019
 4. Linh Hy
  Linh Hy
  Viết lại méc thầy CN là auto chiêu mềm =)))
  16 Tháng chín 2019
 5. Karry Nguyệt
  16 Tháng chín 2019
-->