Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Pham Thi Hong Minh

 1. Lưu Thị Thu Kiều
  17 Tháng chín 2019
 2. Lưu Thị Thu Kiều
  Lưu Thị Thu Kiều
  chúc Minh sinh nhật vui vẻ
  17 Tháng chín 2019
 3. Lưu Thị Thu Kiều
  Lưu Thị Thu Kiều
  dù có mượn xíu...minh bỏ qua nhá
  huhu nhà mất mạng :((
  17 Tháng chín 2019
 4. Lưu Thị Thu Kiều
  17 Tháng chín 2019
 5. Lưu Thị Thu Kiều
  Lưu Thị Thu Kiều
  vạn sự như ý
  17 Tháng chín 2019
 6. Lưu Thị Thu Kiều
  Lưu Thị Thu Kiều
  vạn sự tùy duyên
  17 Tháng chín 2019
 7. Lưu Thị Thu Kiều
  Lưu Thị Thu Kiều
  vạn sự tùy tâm
  17 Tháng chín 2019
 8. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  cảm ơn Kiều nha :>
  17 Tháng chín 2019
 9. Lưu Thị Thu Kiều
  Lưu Thị Thu Kiều
  tưởng minh quên kiều r cơ :((
  17 Tháng chín 2019
 10. Pham Thi Hong Minh
  17 Tháng chín 2019
-->