Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. Phạm Đình Tài
  16 Tháng chín 2019
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  16 Tháng chín 2019
 3. Phạm Đình Tài
  16 Tháng chín 2019
 4. jehinguyen
  16 Tháng chín 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  về luôn kìa Jehi
  Tài có tính đăng kí vào lại BQT box văn k?
  16 Tháng chín 2019
 6. jehinguyen
  jehinguyen
  Có :v
  16 Tháng chín 2019
 7. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  anh hỏi Tài, m im nào
  16 Tháng chín 2019
 8. jehinguyen
  jehinguyen
  *buồn thiu đi ra ngoài*
  16 Tháng chín 2019
 9. hoa du
  hoa du
  nghịch phát để chủ nhà chú ý
  p/s: hóng đáp án thui
  18 Tháng chín 2019
 10. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  Chưa biết nữa _._
  18 Tháng chín 2019
 11. hoa du
  hoa du
  =-=
  18 Tháng chín 2019
-->