Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi trà nguyễn hữu nghĩa

 1. Hiền Lang
  Hiền Lang
  Phần lý thuyết về bán dẫn a quên cả rồi.
  16 Tháng chín 2019
 2. trà nguyễn hữu nghĩa
  16 Tháng chín 2019
 3. Hiền Lang
  Hiền Lang
  Bài chú hỏi sao cho q1, q2 rồi lại hỏi q nhỉ? q là gì vậy?
  16 Tháng chín 2019
 4. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  à chắc em gõ lộn...điện tích m1 là q, m2 là -q
  16 Tháng chín 2019
-->