Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi mangthibanhao@gmail.com

 1. Takudo
  Takudo
  cái giề
  15 Tháng chín 2019
 2. mangthibanhao@gmail.com
  16 Tháng chín 2019
 3. Takudo
  Takudo
  ờm :<
  tui cx thế
  16 Tháng chín 2019
 4. Takudo
  Takudo
  nhưng ms mua sách ....
  :>
  đi làm bài thui ^^
  16 Tháng chín 2019
 5. mangthibanhao@gmail.com
  mangthibanhao@gmail.com
  siêng thế^^
  16 Tháng chín 2019
-->