Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khải KIllar

 1. hoa du
  hoa du
  à nhô~
  15 Tháng chín 2019
 2. Khải KIllar
  Khải KIllar
  t như nước cất lun rồi
  16 Tháng chín 2019
 3. hoa du
  hoa du
  ặc
  ngày trước có đứa nói t như nước cất kìa
  16 Tháng chín 2019
 4. Khải KIllar
  16 Tháng chín 2019
 5. hoa du
  hoa du
  không đoán ra à =-=
  chán không tì vết
  16 Tháng chín 2019
 6. Khải KIllar
  16 Tháng chín 2019
 7. hoa du
  hoa du

  m với ny s r =v=
  hóng chút drama
  16 Tháng chín 2019
 8. Khải KIllar
  16 Tháng chín 2019
 9. hoa du
  hoa du
  1 nỗi buồn không hề nhẹ
  16 Tháng chín 2019
 10. Khải KIllar
  Khải KIllar
  ai bùn
  16 Tháng chín 2019
 11. hoa du
  hoa du
  me nhe
  nói câu nào ng ta cười câu đấy :v
  16 Tháng chín 2019
-->