Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thiên Nhất Vũ Hoàng

 1. Kha_La
  Kha_La
  oko, lên để xin nghỉ
  15 Tháng chín 2019
 2. Kha_La
  Kha_La
  nick mới hả
  15 Tháng chín 2019
 3. Thiên Nhất Vũ Hoàng
  Thiên Nhất Vũ Hoàng
  ừa ,tạo nghiệp nhiều quá nên nghiệp đè
  15 Tháng chín 2019
 4. Kha_La
  Kha_La
  vậy hả ...........................
  15 Tháng chín 2019
 5. Kha_La
  Kha_La
  đặt tên dài quá
  15 Tháng chín 2019
 6. Thiên Nhất Vũ Hoàng
  Thiên Nhất Vũ Hoàng
  .........ừa......con m sao lại đi khóa nick
  15 Tháng chín 2019
 7. Thiên Nhất Vũ Hoàng
  15 Tháng chín 2019
 8. Kha_La
  Kha_La
  ba t ko cho vô nữa ,với lại lên đây chán lắm
  15 Tháng chín 2019
 9. Thiên Nhất Vũ Hoàng
  15 Tháng chín 2019
 10. Kha_La
  Kha_La
  bye
  15 Tháng chín 2019
 11. Thiên Nhất Vũ Hoàng
  Thiên Nhất Vũ Hoàng
  hix pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
  15 Tháng chín 2019
-->