Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn T.T Vy

 1. Kha_La
  Kha_La
  hả
  15 Tháng chín 2019
 2. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  onl lại rồi hả??
  15 Tháng chín 2019
 3. Kha_La
  Kha_La
  ko
  15 Tháng chín 2019
 4. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  ai vậy :eek:
  15 Tháng chín 2019
 5. Kha_La
  Kha_La
  t đây
  15 Tháng chín 2019
 6. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  m onl làm gì mà lại ko onl nữa :eek:
  15 Tháng chín 2019
 7. Kha_La
  Kha_La
  ko bik ,lên đây chán lắm
  15 Tháng chín 2019
 8. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  why chán
  15 Tháng chín 2019
 9. Kha_La
  Kha_La
  ko muốn làm bài ,ko muốn tám chuyện
  15 Tháng chín 2019
 10. Kha_La
  Kha_La
  để nick cho vui
  15 Tháng chín 2019
 11. Nguyễn T.T Vy
  15 Tháng chín 2019
 12. Kha_La
  15 Tháng chín 2019
 13. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  sao lại ko muốn
  15 Tháng chín 2019
 14. Kha_La
  Kha_La
  đừng rtheem t vào
  15 Tháng chín 2019
 15. Nguyễn T.T Vy
  15 Tháng chín 2019
 16. Kha_La
  Kha_La
  đừng thêm t vào
  15 Tháng chín 2019
 17. Kha_La
  Kha_La
  gmail đi
  15 Tháng chín 2019
 18. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  ...ukm...
  15 Tháng chín 2019
-->