Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lyo chan

 1. Lyo chan
  Lyo chan
  em là Hưng, 2k6, Lào Cai
  15 Tháng chín 2019
 2. Takudo
  Takudo
  ukm
  15 Tháng chín 2019
 3. Lyo chan
  15 Tháng chín 2019
 4. Takudo
  Takudo
  15 Tháng chín 2019
 5. Lyo chan
  Lyo chan
  uk anh:D
  15 Tháng chín 2019
 6. Takudo
  Takudo
  bọn m học cùng lớp à
  15 Tháng chín 2019
 7. Lyo chan
  Lyo chan
  nope, nó là em họ của em:D
  15 Tháng chín 2019
 8. Takudo
  Takudo
  .-.
  15 Tháng chín 2019
 9. Takudo
  Takudo
  sợ :v
  15 Tháng chín 2019
 10. Takudo
  Takudo
  dùng cùng 1 máy à
  15 Tháng chín 2019
 11. Lyo chan
  Lyo chan
  nope, nó dùng máy nhà nó chứ:D
  15 Tháng chín 2019
 12. Takudo
  Takudo
  15 Tháng chín 2019
 13. Takudo
  Takudo
  15 Tháng chín 2019
 14. Lyo chan
  Lyo chan
  bye anh, em đi học đây muộn rùi:D
  15 Tháng chín 2019
 15. Takudo
  Takudo
  ờm :>
  15 Tháng chín 2019
-->