Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Takudo

 1. Takudo
  Takudo
  với cha mẹ em hình như như thế vẫn chưa đủ
  14 Tháng chín 2019
 2. Takudo
  Takudo
  thầy cô vẫn chưa hài lòng, vẫn lười, vẫn còn ngu
  14 Tháng chín 2019
 3. Takudo
  Takudo
  muốn thành học sinh ưu tú em phải học trong khi ngủ
  14 Tháng chín 2019
 4. Tungtom
  Tungtom
  thật hay giả?????
  14 Tháng chín 2019
 5. Takudo
  Takudo
  kiến thức mà nhồi vẫn chưa đủ
  14 Tháng chín 2019
 6. Takudo
  Takudo
  thì em vẫn bị thầy nói là ngu
  14 Tháng chín 2019
 7. Takudo
  Takudo
  14 Tháng chín 2019
 8. Tungtom
  Tungtom
  =.='
  14 Tháng chín 2019
 9. Takudo
  Takudo
  bài rap đó :3
  14 Tháng chín 2019
 10. Tungtom
  Tungtom
  :v *lạy*
  14 Tháng chín 2019
 11. anlong6@gmail.com
  17 Tháng chín 2019
-->