Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tungtom

 1. Takudo
  Takudo
  bài j?
  14 Tháng chín 2019
 2. Tungtom
  Tungtom
  hinh
  14 Tháng chín 2019
 3. Takudo
  Takudo
  ờm
  có 40 bài, t làm còn sót mấy bài đấy đăng lên đây xem ai làm đc hông ấy mà ....
  14 Tháng chín 2019
 4. Tungtom
  Tungtom
  bài 2 đề kì vạy
  14 Tháng chín 2019
 5. Takudo
  Takudo
  hmmm
  14 Tháng chín 2019
 6. Takudo
  Takudo
  nguyên văn đề :33
  14 Tháng chín 2019
 7. Tungtom
  Tungtom
  ...
  14 Tháng chín 2019
 8. Takudo
  Takudo
  hmm, cố làm câu a đê ....
  14 Tháng chín 2019
 9. Tungtom
  Tungtom
  a nào?
  14 Tháng chín 2019
-->