Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi mangthibanhao@gmail.com

 1. Takudo
  Takudo
  hi
  14 Tháng chín 2019
 2. mangthibanhao@gmail.com
  mangthibanhao@gmail.com
  còn chán hông?
  14 Tháng chín 2019
 3. Takudo
  Takudo
  còn .-.
  14 Tháng chín 2019
 4. mangthibanhao@gmail.com
  mangthibanhao@gmail.com
  tui cx còn.....
  14 Tháng chín 2019
 5. Takudo
  Takudo
  -.-
  đùa t à
  14 Tháng chín 2019
 6. mangthibanhao@gmail.com
  mangthibanhao@gmail.com
  k đùa đâu
  14 Tháng chín 2019
 7. Takudo
  Takudo
  ...
  =.=
  14 Tháng chín 2019
 8. mangthibanhao@gmail.com
  mangthibanhao@gmail.com
  sao vậy????????
  14 Tháng chín 2019
 9. Takudo
  Takudo
  chán ....
  14 Tháng chín 2019
 10. mangthibanhao@gmail.com
  mangthibanhao@gmail.com
  hc bài cho đỡ chán
  14 Tháng chín 2019
 11. Takudo
  Takudo
  bài khó v
  .-.
  14 Tháng chín 2019
 12. mangthibanhao@gmail.com
  mangthibanhao@gmail.com
  thế thì xem phim
  14 Tháng chín 2019
 13. Takudo
  Takudo
  mà có xem anime hông?
  14 Tháng chín 2019
 14. mangthibanhao@gmail.com
  14 Tháng chín 2019
 15. Takudo
  Takudo
  biết nhân vật nào xinh hông
  14 Tháng chín 2019
 16. mangthibanhao@gmail.com
  14 Tháng chín 2019
 17. Takudo
  Takudo
  kể đi nè
  14 Tháng chín 2019
 18. Takudo
  Takudo
  kể điiiiiiiii
  14 Tháng chín 2019
 19. mangthibanhao@gmail.com
  mangthibanhao@gmail.com
  từ đã nhìu bn quá check in k kịp
  14 Tháng chín 2019
 20. Takudo
  Takudo
  ko cần giải thích kể điii
  14 Tháng chín 2019
 21. Takudo
  Takudo
  đi đâu òi
  kể
  14 Tháng chín 2019
 22. mangthibanhao@gmail.com
  mangthibanhao@gmail.com
  kể truyện đc k tui quên tên phim òi
  14 Tháng chín 2019
 23. Takudo
  Takudo
  .-.
  14 Tháng chín 2019
 24. Takudo
  Takudo
  ns đi ....
  14 Tháng chín 2019
 25. mangthibanhao@gmail.com
  mangthibanhao@gmail.com
  vết cắn ngọt ngào nè
  14 Tháng chín 2019
 26. Takudo
  Takudo
  tên nhân vật mừ ...
  14 Tháng chín 2019
 27. mangthibanhao@gmail.com
  14 Tháng chín 2019
 28. mangthibanhao@gmail.com
  mangthibanhao@gmail.com
  tui quên ùi bấm coi rùi biết
  14 Tháng chín 2019
 29. Takudo
  Takudo
  =.=
  14 Tháng chín 2019
 30. mangthibanhao@gmail.com
  mangthibanhao@gmail.com
  chứ quên nhân vật rùi mà coi đi cx hay lém
  14 Tháng chín 2019
 31. Takudo
  Takudo
  thôi ....
  mệt m v
  14 Tháng chín 2019
 32. mangthibanhao@gmail.com
  mangthibanhao@gmail.com
  mệt nữa....
  đã chán lại còn mệt...........
  14 Tháng chín 2019
 33. mangthibanhao@gmail.com
  14 Tháng chín 2019
 34. Takudo
  Takudo
  j\
  14 Tháng chín 2019
 35. mangthibanhao@gmail.com
  mangthibanhao@gmail.com
  chán nữa hôm
  14 Tháng chín 2019
 36. Takudo
  Takudo
  có :v
  14 Tháng chín 2019
 37. mangthibanhao@gmail.com
  mangthibanhao@gmail.com
  mệt nưã k
  14 Tháng chín 2019
 38. Takudo
  Takudo
  14 Tháng chín 2019
 39. mangthibanhao@gmail.com
  14 Tháng chín 2019
 40. mangthibanhao@gmail.com
  14 Tháng chín 2019
 41. Takudo
  Takudo
  sao
  14 Tháng chín 2019
 42. mangthibanhao@gmail.com
  mangthibanhao@gmail.com
  thay anime nữa hẻ
  14 Tháng chín 2019
 43. Takudo
  Takudo
  .-.
  14 Tháng chín 2019
 44. mangthibanhao@gmail.com
  mangthibanhao@gmail.com
  sao k để avatar chung nữa
  14 Tháng chín 2019
 45. Takudo
  Takudo
  vs ai?
  14 Tháng chín 2019
 46. Takudo
  Takudo
  avt nhóm tạm thời bỏ vài hôm :3
  14 Tháng chín 2019
 47. mangthibanhao@gmail.com
  14 Tháng chín 2019
 48. mangthibanhao@gmail.com
  14 Tháng chín 2019
-->