Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Takudo

 1. View previous comments
 2. Takudo
  Takudo
  anh ở Phúc Thọ nhỉ?
  13 Tháng chín 2019
 3. Takudo
  Takudo
  Lên Thanh Xuân chơi ko?
  13 Tháng chín 2019
 4. s2no12k3
  s2no12k3
  ờ ...
  13 Tháng chín 2019
 5. s2no12k3
  s2no12k3
  dell .... xa bỏ xừ @@
  13 Tháng chín 2019
 6. Takudo
  Takudo
  cso con phố nổi tiếng TDH đó :3
  13 Tháng chín 2019
 7. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  13 Tháng chín 2019
 8. s2no12k3
  s2no12k3
  tưởng nó ở Láng ???
  13 Tháng chín 2019
 9. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  13 Tháng chín 2019
 10. Takudo
  Takudo
  hmm, em học ở gần đấy mà ....
  13 Tháng chín 2019
 11. Takudo
  Takudo
  13 Tháng chín 2019
 12. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Chắc không anh Quân?:D
  13 Tháng chín 2019
 13. Takudo
  Takudo
  đọc mấy cái dưới nx thì biết =.=
  13 Tháng chín 2019
 14. s2no12k3
  13 Tháng chín 2019
 15. Takudo
  Takudo
  .-.
  13 Tháng chín 2019
 16. Takudo
  Takudo
  Thế ko ai để avt đôi cùng t à TT
  13 Tháng chín 2019
 17. s2no12k3
  s2no12k3
  ý kiến ?
  13 Tháng chín 2019
 18. s2no12k3
  s2no12k3
  t gạ m để nhưng m có để đâu ?
  13 Tháng chín 2019
 19. Takudo
  Takudo
  gái cơ :3
  13 Tháng chín 2019
 20. s2no12k3
  s2no12k3
  t chỉ cần chỉnh là gái là ok ?
  13 Tháng chín 2019
 21. Takudo
  Takudo
  .... đậu xanh ....
  13 Tháng chín 2019
 22. Takudo
  Takudo
  dẹp đi anh
  13 Tháng chín 2019
 23. s2no12k3
  13 Tháng chín 2019
 24. kanna kamui
  kanna kamui
  Tui là ai ??? Đây là đâu, vô 60 thông báo, nát bét
  13 Tháng chín 2019
 25. Takudo
  Takudo
  *cười*
  13 Tháng chín 2019
 26. s2no12k3
  s2no12k3
  :v ai tag nó vô thế? tội nghiệp
  13 Tháng chín 2019
 27. s2no12k3
  s2no12k3
  *thở dài*
  13 Tháng chín 2019
 28. kanna kamui
  kanna kamui
  Không biết TwT học xong thì nát bét luôn rồi các anh ơi
  13 Tháng chín 2019
 29. kanna kamui
  kanna kamui
  :>> ?? Chu cha ma ơi
  13 Tháng chín 2019
 30. Takudo
  Takudo
  *chịu*
  13 Tháng chín 2019
 31. kanna kamui
  kanna kamui
  Mấy anh gây ra mà...haizzz
  13 Tháng chín 2019
 32. Takudo
  Takudo
  ....
  13 Tháng chín 2019
 33. s2no12k3
  s2no12k3
  ?? k phải mị ....
  13 Tháng chín 2019
 34. kanna kamui
  kanna kamui
  *Chỉ* Tất cả tại anh, Quân Onii-chan
  13 Tháng chín 2019
 35. s2no12k3
  s2no12k3
  .....m nghe j chưa ? ......
  13 Tháng chín 2019
 36. s2no12k3
  s2no12k3
  all là tại m á :))
  13 Tháng chín 2019
 37. kanna kamui
  kanna kamui
  Nhờ đó em mới nát bét cái thông báo *bật nhạc Conan*
  13 Tháng chín 2019
 38. Takudo
  Takudo
  *người anh bị đen đi òi nè*
  13 Tháng chín 2019
 39. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Này..........đủ chưa.......
  13 Tháng chín 2019
 40. s2no12k3
  s2no12k3
  *nhạc* téo teo teo tèo teo téo téo teo tèo tèo .......
  13 Tháng chín 2019
 41. kanna kamui
  kanna kamui
  Hoi

  Nát tb chị Vy xinh gái
  13 Tháng chín 2019
 42. Takudo
  Takudo
  aaaaaaaaaaaaaaaa
  13 Tháng chín 2019
 43. s2no12k3
  s2no12k3
  :vvv sr ... lại đi rắc nghiệp òi ....
  13 Tháng chín 2019
 44. s2no12k3
  s2no12k3
  STOP NHA :)
  13 Tháng chín 2019
 45. kanna kamui
  kanna kamui
  Lập hội thoại nha, em lập cho
  13 Tháng chín 2019
 46. s2no12k3
  s2no12k3
  :vv
  13 Tháng chín 2019
 47. anlong6@gmail.com
  13 Tháng chín 2019
 48. Takudo
  Takudo
  thôi nghỉ đi em ....
  13 Tháng chín 2019
 49. anlong6@gmail.com
  13 Tháng chín 2019
 50. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  mà anh để với ai thế?:}
  13 Tháng chín 2019
 51. Lee la
  Lee la
  tôi là người bị hại nè mấy cha
  14 Tháng chín 2019
-->