Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tungtom

 1. Takudo
  Takudo
  ai?
  13 Tháng chín 2019
 2. Tungtom
  Tungtom
  you
  13 Tháng chín 2019
 3. Takudo
  Takudo
  lí do ?
  13 Tháng chín 2019
 4. Tungtom
  Tungtom
  LIKE SUỐT
  13 Tháng chín 2019
 5. Takudo
  Takudo
  ừm rảnh quá mà :v
  1 phần là do tui hiền ....
  13 Tháng chín 2019
 6. Takudo
  Takudo
  đẹp trai
  13 Tháng chín 2019
 7. Takudo
  Takudo
  ga lăng
  13 Tháng chín 2019
 8. Takudo
  Takudo
  tốt bụng
  13 Tháng chín 2019
 9. Tungtom
  Tungtom
  ọe
  13 Tháng chín 2019
 10. Tungtom
  Tungtom
  ông quá lời rồi :D
  13 Tháng chín 2019
 11. Takudo
  Takudo
  dọn đê
  bắt phạt trực nhật 1 tháng bây giờ ...
  13 Tháng chín 2019
 12. Tungtom
  Tungtom
  ??????
  13 Tháng chín 2019
 13. Takudo
  Takudo
  nôn với chả oẹ
  13 Tháng chín 2019
 14. Tungtom
  Tungtom
  á hahaha
  13 Tháng chín 2019
 15. Tungtom
  Tungtom
  rùi rùi dọn xong
  13 Tháng chín 2019
 16. Tungtom
  Tungtom
  liuliu
  13 Tháng chín 2019
 17. Takudo
  Takudo
  ghê
  chuyên môn quét dọn vệ sinh môi trường đây chứ đâu
  13 Tháng chín 2019
 18. kanna kamui
  kanna kamui
  Anh Tép đội trưởng đội lại công
  13 Tháng chín 2019
 19. kanna kamui
  kanna kamui
  Lao công nhầm
  13 Tháng chín 2019
-->