Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Linh - chan

 1. Takudo
  Takudo
  huya
  13 Tháng chín 2019
 2. Linh - chan
  13 Tháng chín 2019
 3. Takudo
  Takudo
  ?
  sang làm j zợ
  13 Tháng chín 2019
 4. Linh - chan
  Linh - chan
  Ik hok thêm
  13 Tháng chín 2019
 5. Takudo
  Takudo
  :v vui vẻ nha
  13 Tháng chín 2019
 6. Linh - chan
  Linh - chan
  Vui đc mới tài :(
  13 Tháng chín 2019
 7. Takudo
  Takudo
  :v
  cố lên em êi :v
  cuộc sống mà :3
  13 Tháng chín 2019
 8. Linh - chan
  Linh - chan
  :)
  Cười trong nàn nước mắt
  13 Tháng chín 2019
 9. Takudo
  Takudo
  "Tôi cười dài trong nước mắt"
  Trích bé Hồng trong "Trong lòng mẹ"
  SGK Ngữ Văn 8 tập 1trang 20 :)
  13 Tháng chín 2019
 10. Linh - chan
  Linh - chan
  E đọc roài, mới học đầu tuần
  13 Tháng chín 2019
 11. Takudo
  Takudo
  :)
  tưởng 2k7
  hoá ra 2k6 à .-.
  13 Tháng chín 2019
 12. kanna kamui
  kanna kamui
  Anh coi thường nó quá đâý, nó ở lớp dơ tay suốt, tiết Sinh hôm nay gắt lắm....nhể @Linh - chan
  13 Tháng chín 2019
 13. Takudo
  Takudo
  :>
  hôm nay anh học Sinh cx gắt
  13 Tháng chín 2019
 14. kanna kamui
  kanna kamui
  Anh kinh đó nha
  13 Tháng chín 2019
 15. Takudo
  Takudo
  Quá trình nguyên phân gồm 4 giai đoạn
  rồi trong sách giáo khoa có 4 hình vẽ ...
  CHÍNH XÁC LÀ 4 CON GIUN MỚI ĐÚNG
  đợi tí chụp cho TT
  13 Tháng chín 2019
 16. kanna kamui
  kanna kamui
  Em ít dơ tay lắm luôn á, biết ngưng toàn trầm...chẳng dám dơ
  13 Tháng chín 2019
 17. Takudo
  Takudo
  ừm thể loại đã dốt còn ngu :v
  13 Tháng chín 2019
 18. kanna kamui
  kanna kamui
  =.= ???
  13 Tháng chín 2019
 19. Takudo
  Takudo
  @@
  13 Tháng chín 2019
 20. Linh - chan
  Linh - chan
  13 Tháng chín 2019
 21. Takudo
  Takudo
  ukm anh biết mà :3
  13 Tháng chín 2019
 22. Linh - chan
  13 Tháng chín 2019
-->