Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi anlong6@gmail.com

 1. Takudo
  Takudo
  hông có đâu
  đang bận xem phimm òi ....
  13 Tháng chín 2019
 2. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Thế thôi, *mang về* tạm biệt
  13 Tháng chín 2019
 3. Takudo
  Takudo
  mang j thế
  13 Tháng chín 2019
 4. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Mang quà
  13 Tháng chín 2019
 5. Takudo
  Takudo
  đâu ?
  13 Tháng chín 2019
 6. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Anh đóng cửa rồi :p
  13 Tháng chín 2019
 7. Takudo
  Takudo
  đâu *ngó*
  13 Tháng chín 2019
 8. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Cái hội thoại không tạo được:D
  13 Tháng chín 2019
 9. Takudo
  Takudo
  tạo đc mà ta
  anh có khoá đâu
  13 Tháng chín 2019
 10. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Không có anh
  13 Tháng chín 2019
 11. Takudo
  Takudo
  rồi, lập rồi đó
  13 Tháng chín 2019
 12. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Quà đẹp như vậy mà không nhận
  13 Tháng chín 2019
-->