Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Linh - chan

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  không sớm thì muộn cũng đi thôi
  không phải ước mơ đâu em
  13 Tháng chín 2019
 2. Linh - chan
  13 Tháng chín 2019
 3. Tohru - san
  Tohru - san
  Cảm ơn em nha ^^
  Với Mai nói đúng á, cuối năm 12 ah đi mà ^^
  13 Tháng chín 2019
 4. Linh - chan
  Linh - chan
  Vâng~~~
  14 Tháng chín 2019
-->