Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Tohru - san
  Tohru - san
  Đêm khuya mà đăng tus gì vậy nàng
  11 Tháng chín 2019
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  hát cho vui nhà vui cửa
  11 Tháng chín 2019
 3. Tohru - san
  Tohru - san
  Bài hát lạ quắc
  11 Tháng chín 2019
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  "thắc mắc" tên bài đó
  11 Tháng chín 2019
 5. Tohru - san
  Tohru - san
  Ah ms bik nun á
  11 Tháng chín 2019
 6. Kuroko - chan
  11 Tháng chín 2019
 7. Tohru - san
  11 Tháng chín 2019
-->