Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn T.T Vy

 1. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  ờ 11 h off
  11 Tháng chín 2019
 2. Alice William
  Alice William
  rất tiếc là ,ko off v
  11 Tháng chín 2019
 3. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  :( vậy thì.....t sẽ........................................off, cấm níu à
  11 Tháng chín 2019
 4. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  bên ấy h là mấy h rồi bà
  11 Tháng chín 2019
 5. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  vy ới * níu *
  11 Tháng chín 2019
 6. Alice William
  11 Tháng chín 2019
 7. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  mẹ kêu rồi, ở đó mà níu với kéo
  11 Tháng chín 2019
 8. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  bác ơi vy nó có ny rồi
  11 Tháng chín 2019
 9. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  hờ hờ, t mà có ny thì động đất, sóng thần, núi lửa
  11 Tháng chín 2019
 10. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  18hhhhchryryryy
  11 Tháng chín 2019
 11. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  ??????????????
  11 Tháng chín 2019
 12. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  cry cry
  11 Tháng chín 2019
 13. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  *cổ vũ*
  11 Tháng chín 2019
 14. Alice William
  Alice William
  t là ck m mà Vy :<
  11 Tháng chín 2019
 15. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  đúng rồi đúng rồi :>>>
  11 Tháng chín 2019
 16. Alice William
  Alice William
  í hihihihihi
  11 Tháng chín 2019
 17. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  :>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  11 Tháng chín 2019
 18. Alice William
  11 Tháng chín 2019
 19. Nguyễn T.T Vy
  11 Tháng chín 2019
 20. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  theo logic mà tao học => mày đồng tính
  11 Tháng chín 2019
 21. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  chắc vậy đó
  11 Tháng chín 2019
 22. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  ahishsiu
  11 Tháng chín 2019
 23. Nguyễn T.T Vy
  11 Tháng chín 2019
 24. Alice William
  Alice William
  yes,nhưng chị đây là Song tính
  11 Tháng chín 2019
 25. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  chết, t đi ngủ đây, pp TT^TT
  11 Tháng chín 2019
 26. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  ngủ đây
  11 Tháng chín 2019
 27. Alice William
  Alice William
  pppppppp ngủ ngon nha ,VK YÊU :33333 *moah moah chụt chụt hun*
  11 Tháng chín 2019
 28. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  pp vy xấu
  11 Tháng chín 2019
 29. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  WHAT THE F***
  11 Tháng chín 2019
 30. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  kyaaaaaaa, thương Alice nhất a~
  xấu lâu rồi, khỏi nhắc
  11 Tháng chín 2019
 31. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  đừng hiểu theo nghĩa tiêu sờ cực
  11 Tháng chín 2019
 32. Minh lầy :3
  11 Tháng chín 2019
 33. Alice William
  Alice William
  *hun* ngủ ngon nhoa
  11 Tháng chín 2019
 34. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  haizzzzzzzz
  11 Tháng chín 2019
 35. Alice William
  Alice William
  ai láp diu ,vk iu
  tên kia ta ghim à nha,đừng có mà lén phéng tới vk ta à nha
  11 Tháng chín 2019
 36. Nguyễn T.T Vy
  12 Tháng chín 2019
-->