Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn T.T Vy

 1. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  ờ 11 h off
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:59
 2. Alice William
  Alice William
  rất tiếc là ,ko off v
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:59
 3. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  :( vậy thì.....t sẽ........................................off, cấm níu à
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:00
 4. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  bên ấy h là mấy h rồi bà
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:00
 5. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  vy ới * níu *
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:00
 6. Alice William
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:00
 7. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  mẹ kêu rồi, ở đó mà níu với kéo
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:01
 8. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  bác ơi vy nó có ny rồi
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:01
 9. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  hờ hờ, t mà có ny thì động đất, sóng thần, núi lửa
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:02
 10. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  18hhhhchryryryy
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:03
 11. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  ??????????????
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:03
 12. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  cry cry
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:04
 13. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  *cổ vũ*
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:04
 14. Alice William
  Alice William
  t là ck m mà Vy :<
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:04
 15. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  đúng rồi đúng rồi :>>>
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:05
 16. Alice William
  Alice William
  í hihihihihi
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:05
 17. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  :>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:05
 18. Alice William
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:06
 19. Nguyễn T.T Vy
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:06
 20. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  theo logic mà tao học => mày đồng tính
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:07
 21. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  chắc vậy đó
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:07
 22. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  ahishsiu
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:08
 23. Nguyễn T.T Vy
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:08
 24. Alice William
  Alice William
  yes,nhưng chị đây là Song tính
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:08
 25. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  chết, t đi ngủ đây, pp TT^TT
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:08
 26. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  ngủ đây
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:08
 27. Alice William
  Alice William
  pppppppp ngủ ngon nha ,VK YÊU :33333 *moah moah chụt chụt hun*
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:09
 28. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  pp vy xấu
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:09
 29. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  WHAT THE F***
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:09
 30. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  kyaaaaaaa, thương Alice nhất a~
  xấu lâu rồi, khỏi nhắc
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:09
 31. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  đừng hiểu theo nghĩa tiêu sờ cực
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:10
 32. Minh lầy :3
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:10
 33. Alice William
  Alice William
  *hun* ngủ ngon nhoa
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:10
 34. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  haizzzzzzzz
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:10
 35. Alice William
  Alice William
  ai láp diu ,vk iu
  tên kia ta ghim à nha,đừng có mà lén phéng tới vk ta à nha
  11 Tháng chín 2019 lúc 22:11
 36. Nguyễn T.T Vy
  12 Tháng chín 2019 lúc 06:12
-->