Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn T.T Vy

 1. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  * tát *
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:45
 2. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  *xách búa*
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:45
 3. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  * nặng không *
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:47
 4. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  m nghĩ t là ai mà vác ko nổi cái búa
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:47
 5. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  người dơ xương
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:48
 6. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  đc lắm, t sẽ phá nát nhà mày, cơ mà ko phải bh
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:49
 7. Minh lầy :3
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:50
 8. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  giờ này phá ko bn hết, mai mốt phá
  *vẫy vẫy* đi ngủ đây
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:50
 9. Minh lầy :3
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:51
 10. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  m mơ à, dễ gì t đi ngủ
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:51
 11. Minh lầy :3
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:51
 12. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  *oáp* thôi đi ngủ đây
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:52
 13. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  ,,,,,
  mà thằng cherry đăng ảnh nó chưa
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:52
 14. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  con chớ thèn gì, nó chưa đăng
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:52
 15. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  oos, th ế t ừ nãy h nó lừa tao ak
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:54
 16. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  lừa gì
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:54
 17. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  nó bảo nó có người yêu là con gái
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:54
 18. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  t lạy, ngta giỡn bth thôi, lạ gì đâu
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:55
 19. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  uầy, để tao tán nó
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:55
 20. Nguyễn T.T Vy
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:56
 21. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  sợ gì
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:57
 22. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  hờ hờ, nó thik đứa như m chắc, đừng có mà ATSM
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:57
 23. 0342979789
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:58
 24. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:58
 25. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  ai đây
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:58
-->