Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi phamkimcu0ng

 1. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Ăn cơm chưa? :3
  11 Tháng chín 2019
 2. hoa du
  hoa du
  Ơi t đây...
  T hôm qua hổng on
  12 Tháng chín 2019
 3. phamkimcu0ng
  12 Tháng chín 2019
 4. hoa du
  hoa du
  Hihi
  Cơ mà title mãi chưa gỡ...
  12 Tháng chín 2019
 5. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Níu kéo... :vv
  T bị soi nữa rồi...
  12 Tháng chín 2019
 6. hoa du
  hoa du
  ơ
  gọi t
  t qua chanh sả cho xát ớt lên mặt luôn
  12 Tháng chín 2019
 7. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Thôi m, kẻo thêm nhiều topic gây war nữa...
  12 Tháng chín 2019
 8. hoa du
  hoa du
  Haizzz
  Chứ s m hiền thế
  Bị bât chẹt quài
  12 Tháng chín 2019
 9. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Tại nó xàm á...
  12 Tháng chín 2019
 10. hoa du
  hoa du
  m thích kiếm việc mà =-=
  12 Tháng chín 2019
 11. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Nào có :v
  12 Tháng chín 2019
-->