Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trâm Nguyễn Thị Ngọc

 1. jehinguyen
  jehinguyen
  Ơiiiiii
  11 Tháng chín 2019
 2. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  11 Tháng chín 2019
 3. jehinguyen
  jehinguyen
  Ơ ơ cơn gió nào đưa m qua đây ._.
  11 Tháng chín 2019
 4. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Cái cách chuyển từ Because-->because of cũng giống chuyển từ Although---in spite of à?
  11 Tháng chín 2019
 5. jehinguyen
  jehinguyen
  Đúng rồi :'P
  11 Tháng chín 2019
 6. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  :D Dạng bài điền dạng đúng của từ vào trong ngoặc thì làm sao kiểu gì đây?
  11 Tháng chín 2019
 7. jehinguyen
  jehinguyen
  Word formation phải không á
  Sau because of là Ving/ N, m coi chuyển được theo cái nào thì chuyển "v
  11 Tháng chín 2019
 8. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Cái t hỏi với cái trên kia là hai cái khác nhau
  Ví dụ như: Detroit is renowned for the _____________ car. (produce)
  Kiểu vậy đó, làm sao để xác định từ cần điền vào là adj,n hay là v được nhỉ. Mà xác định xong thì điền kiểu gì?
  m có tài liệu lý thuyết về phần này không cho t xin với ^^
  11 Tháng chín 2019
 9. jehinguyen
  jehinguyen
  Sau mạo từ [ a, an, the ] là danh từ nha
  11 Tháng chín 2019
 10. jehinguyen
  jehinguyen
  mà đề thiếu, phải là __ of car mới đúng á, t cũng mới check lại trên gg :v
  Xác định xong thì tìm được đúng từ để điền vào là một vấn đề :'/ Chắc m phải học thuộc hoặc làm đề nhiều, gặp nhiều dạng cho đến khi thuộc làu mới thôi ._.
  Để t tìmmm
  11 Tháng chín 2019
 11. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  11 Tháng chín 2019
-->