Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trâm Nguyễn Thị Ngọc

 1. jehinguyen
  jehinguyen
  Ơiiiiii
  11 Tháng chín 2019 lúc 16:14
 2. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  11 Tháng chín 2019 lúc 16:15
 3. jehinguyen
  jehinguyen
  Ơ ơ cơn gió nào đưa m qua đây ._.
  11 Tháng chín 2019 lúc 16:16
 4. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Cái cách chuyển từ Because-->because of cũng giống chuyển từ Although---in spite of à?
  11 Tháng chín 2019 lúc 16:16
 5. jehinguyen
  jehinguyen
  Đúng rồi :'P
  11 Tháng chín 2019 lúc 16:16
 6. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  :D Dạng bài điền dạng đúng của từ vào trong ngoặc thì làm sao kiểu gì đây?
  11 Tháng chín 2019 lúc 16:18
 7. jehinguyen
  jehinguyen
  Word formation phải không á
  Sau because of là Ving/ N, m coi chuyển được theo cái nào thì chuyển "v
  11 Tháng chín 2019 lúc 16:21
 8. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Cái t hỏi với cái trên kia là hai cái khác nhau
  Ví dụ như: Detroit is renowned for the _____________ car. (produce)
  Kiểu vậy đó, làm sao để xác định từ cần điền vào là adj,n hay là v được nhỉ. Mà xác định xong thì điền kiểu gì?
  m có tài liệu lý thuyết về phần này không cho t xin với ^^
  11 Tháng chín 2019 lúc 16:24
 9. jehinguyen
  jehinguyen
  Sau mạo từ [ a, an, the ] là danh từ nha
  11 Tháng chín 2019 lúc 16:32
 10. jehinguyen
  jehinguyen
  mà đề thiếu, phải là __ of car mới đúng á, t cũng mới check lại trên gg :v
  Xác định xong thì tìm được đúng từ để điền vào là một vấn đề :'/ Chắc m phải học thuộc hoặc làm đề nhiều, gặp nhiều dạng cho đến khi thuộc làu mới thôi ._.
  Để t tìmmm
  11 Tháng chín 2019 lúc 16:34
 11. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  11 Tháng chín 2019 lúc 21:53
-->