Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tú Trân

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  11 Tháng chín 2019 lúc 15:49
 2. Tú Trân
  Tú Trân
  lâu em nó mới tới nhà chơi sao anh hăm bưng đồ ăn ra đãi gì hết vây
  11 Tháng chín 2019 lúc 15:51
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  anh hết đồ ăn gòi
  11 Tháng chín 2019 lúc 15:52
 4. Tú Trân
  Tú Trân
  :( giận
  11 Tháng chín 2019 lúc 15:53
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  11 Tháng chín 2019 lúc 15:55
 6. Tú Trân
  Tú Trân
  đi mua đi anh
  11 Tháng chín 2019 lúc 15:56
 7. phùng phương linh
  phùng phương linh
  hi chijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
  11 Tháng chín 2019 lúc 15:59
 8. Tú Trân
  Tú Trân
  anh mua tà tữa nhá
  11 Tháng chín 2019 lúc 16:01
 9. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  11 Tháng chín 2019 lúc 16:04
 10. Tú Trân
  Tú Trân
  T.T
  11 Tháng chín 2019 lúc 16:05
-->