Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tú Trân

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  11 Tháng chín 2019
 2. Tú Trân
  Tú Trân
  lâu em nó mới tới nhà chơi sao anh hăm bưng đồ ăn ra đãi gì hết vây
  11 Tháng chín 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  anh hết đồ ăn gòi
  11 Tháng chín 2019
 4. Tú Trân
  Tú Trân
  :( giận
  11 Tháng chín 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  11 Tháng chín 2019
 6. Tú Trân
  Tú Trân
  đi mua đi anh
  11 Tháng chín 2019
 7. hàn tuyết kì
  hàn tuyết kì
  hi chijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
  11 Tháng chín 2019
 8. Tú Trân
  Tú Trân
  anh mua tà tữa nhá
  11 Tháng chín 2019
 9. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  11 Tháng chín 2019
 10. Tú Trân
  Tú Trân
  T.T
  11 Tháng chín 2019
-->