Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn T.T Vy

 1. Tungtom
  11 Tháng chín 2019
 2. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  tự hiểu, t sẽ block nó luôn :<
  11 Tháng chín 2019
 3. Takudo
  Takudo
  Thèn thiên
  11 Tháng chín 2019
 4. Nguyễn T.T Vy
  11 Tháng chín 2019
 5. Tungtom
  Tungtom
  :v
  11 Tháng chín 2019
 6. Nguyễn T.T Vy
  11 Tháng chín 2019
 7. Alice William
  Alice William
  ....chuyện j vậy....?
  11 Tháng chín 2019
 8. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  kcj, như trong ht ấy mà
  11 Tháng chín 2019
 9. Takudo
  11 Tháng chín 2019
 10. Alice William
  Alice William
  ....mệt..ko muốn lục......ns đi......chuyện j đã xảy ra....
  11 Tháng chín 2019
 11. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  thèn Thiên chơi ăn gian ấy mà ... nên ...
  11 Tháng chín 2019
 12. Alice William
  Alice William
  ....ăn gian chuyện j.....?
  11 Tháng chín 2019
 13. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  chuyện show mẹt í :(
  11 Tháng chín 2019
 14. Alice William
  Alice William
  ....à.....ừ...
  11 Tháng chín 2019
 15. Takudo
  Takudo
  11 Tháng chín 2019
 16. Alice William
  Alice William
  ...liên quan.....?
  11 Tháng chín 2019
-->