Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn T.T Vy

 1. Tungtom
  11 Tháng chín 2019 lúc 12:07
 2. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  tự hiểu, t sẽ block nó luôn :<
  11 Tháng chín 2019 lúc 12:08
 3. Takudo
  Takudo
  Thèn thiên
  11 Tháng chín 2019 lúc 12:09
 4. Nguyễn T.T Vy
  11 Tháng chín 2019 lúc 12:10
 5. Tungtom
  Tungtom
  :v
  11 Tháng chín 2019 lúc 12:13
 6. Nguyễn T.T Vy
  11 Tháng chín 2019 lúc 12:13
 7. Alice William
  Alice William
  ....chuyện j vậy....?
  11 Tháng chín 2019 lúc 12:58
 8. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  kcj, như trong ht ấy mà
  11 Tháng chín 2019 lúc 12:59
 9. Takudo
  11 Tháng chín 2019 lúc 12:59
 10. Alice William
  Alice William
  ....mệt..ko muốn lục......ns đi......chuyện j đã xảy ra....
  11 Tháng chín 2019 lúc 12:59
 11. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  thèn Thiên chơi ăn gian ấy mà ... nên ...
  11 Tháng chín 2019 lúc 13:00
 12. Alice William
  Alice William
  ....ăn gian chuyện j.....?
  11 Tháng chín 2019 lúc 13:00
 13. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  chuyện show mẹt í :(
  11 Tháng chín 2019 lúc 13:00
 14. Alice William
  Alice William
  ....à.....ừ...
  11 Tháng chín 2019 lúc 13:01
 15. Takudo
  Takudo
  11 Tháng chín 2019 lúc 13:03
 16. Alice William
  Alice William
  ...liên quan.....?
  11 Tháng chín 2019 lúc 13:03
-->