Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn T.T Vy

 1. Takudo
  Takudo
  Rp
  10 Tháng chín 2019 lúc 20:50
 2. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  nố nồ, t hiền
  10 Tháng chín 2019 lúc 20:51
 3. Takudo
  Takudo
  Nhột
  10 Tháng chín 2019 lúc 20:51
 4. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  ?????????????
  10 Tháng chín 2019 lúc 20:52
 5. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  có show ko
  10 Tháng chín 2019 lúc 20:52
 6. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  có show ko
  10 Tháng chín 2019 lúc 20:53
 7. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  có show ko
  10 Tháng chín 2019 lúc 20:53
 8. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  có show ko
  10 Tháng chín 2019 lúc 20:53
 9. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  có show ko
  10 Tháng chín 2019 lúc 20:53
 10. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  chị hiền nên mở đó, giờ khóa đây
  10 Tháng chín 2019 lúc 20:53
 11. Takudo
  Takudo
  Quân ko ngại rp
  10 Tháng chín 2019 lúc 20:54
 12. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  m mà dám rp ai
  10 Tháng chín 2019 lúc 20:54
 13. Takudo
  Takudo
  ... :)
  Umm t hiền mà ;)
  10 Tháng chín 2019 lúc 20:59
 14. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  *lấy cái thau* *ọe*
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:00
 15. Takudo
  Takudo
  T chỉ ko rp trên wall thôi
  Còn đăng bài vớ vẩn t ep hết ;)
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:01
 16. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  chưa thấy nên ko tin, thấy mới tin ;)
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:02
 17. Takudo
  Takudo
  ....
  Kệ m
  Ko tin thì thôi
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:03
 18. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  hmm...thôi tin đi, mà công nhận đúng ác
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:04
 19. Takudo
  Takudo
  Do bọn nó làm rác box toán vs lí thôi
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:05
 20. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  à, nhắc mới nhớ, m thấy cái lịch sử lặp lại đó chưa
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:06
 21. Takudo
  Takudo
  Rồi
  Mà chẳng hiểu
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:07
 22. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  chẳng hiểu gì, chẳng hiểu ai rp hả
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:07
 23. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  mà t đoán ra là ai rồi
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:07
 24. Takudo
  Takudo
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:08
 25. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  ko phải, t nghĩ là đứa khác
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:08
 26. Takudo
  Takudo
  Mà bạn 38 nick thì chắc rp đó ;)
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:08
 27. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  đúng như t nghĩ, chắc chắn là nó luôn
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:09
 28. Takudo
  Takudo
  Uk nó chảnh cờ hó vờ n lun
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:09
 29. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  m nói zậy lỡ nó thấy sao m
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:14
 30. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  nói chuyện với m suýt nữa chết rồi, may mà...
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:14
 31. Takudo
  Takudo
  Sao thế?
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:15
 32. Takudo
  Takudo
  Nhà có biến à
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:15
 33. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  mẹ lên ... tim t sắp bay ra ngoài, may là thoát kịp, ko thì ... :(
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:15
 34. Takudo
  Takudo
  Mẹ lên thì sao?
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:16
 35. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  lỡ mẹ thấy t đang nt ... xác định :)
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:17
 36. Takudo
  Takudo
  À lần tc t bị chửi 2 lần rồi
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:18
 37. Takudo
  Takudo
  + thu máy tính
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:18
 38. Takudo
  Takudo
  Bây h dùng đt mẹ nên khỏi lo bị thu :)
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:18
 39. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  t thì chưa, mà lần này bị nghi rồi :<
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:19
 40. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  mẹ m cho dùng đt? m nói dùng với lí do gi?
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:19
 41. Takudo
  Takudo
  :v
  Chúc thượng lộ bình an
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:19
 42. Takudo
  Takudo
  Học
  THế thôi :)
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:20
 43. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  nghe m chúc xong ... thấy ... cuộc sống bế tắc
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:20
 44. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  10 Tháng chín 2019 lúc 21:20
-->