Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn T.T Vy

 1. Takudo
  Takudo
  Rp
  10 Tháng chín 2019
 2. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  nố nồ, t hiền
  10 Tháng chín 2019
 3. Takudo
  Takudo
  Nhột
  10 Tháng chín 2019
 4. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  ?????????????
  10 Tháng chín 2019
 5. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  có show ko
  10 Tháng chín 2019
 6. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  có show ko
  10 Tháng chín 2019
 7. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  có show ko
  10 Tháng chín 2019
 8. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  có show ko
  10 Tháng chín 2019
 9. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  có show ko
  10 Tháng chín 2019
 10. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  chị hiền nên mở đó, giờ khóa đây
  10 Tháng chín 2019
 11. Takudo
  Takudo
  Quân ko ngại rp
  10 Tháng chín 2019
 12. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  m mà dám rp ai
  10 Tháng chín 2019
 13. Takudo
  Takudo
  ... :)
  Umm t hiền mà ;)
  10 Tháng chín 2019
 14. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  *lấy cái thau* *ọe*
  10 Tháng chín 2019
 15. Takudo
  Takudo
  T chỉ ko rp trên wall thôi
  Còn đăng bài vớ vẩn t ep hết ;)
  10 Tháng chín 2019
 16. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  chưa thấy nên ko tin, thấy mới tin ;)
  10 Tháng chín 2019
 17. Takudo
  Takudo
  ....
  Kệ m
  Ko tin thì thôi
  10 Tháng chín 2019
 18. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  hmm...thôi tin đi, mà công nhận đúng ác
  10 Tháng chín 2019
 19. Takudo
  Takudo
  Do bọn nó làm rác box toán vs lí thôi
  10 Tháng chín 2019
 20. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  à, nhắc mới nhớ, m thấy cái lịch sử lặp lại đó chưa
  10 Tháng chín 2019
 21. Takudo
  Takudo
  Rồi
  Mà chẳng hiểu
  10 Tháng chín 2019
 22. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  chẳng hiểu gì, chẳng hiểu ai rp hả
  10 Tháng chín 2019
 23. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  mà t đoán ra là ai rồi
  10 Tháng chín 2019
 24. Takudo
  Takudo
  10 Tháng chín 2019
 25. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  ko phải, t nghĩ là đứa khác
  10 Tháng chín 2019
 26. Takudo
  Takudo
  Mà bạn 38 nick thì chắc rp đó ;)
  10 Tháng chín 2019
 27. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  đúng như t nghĩ, chắc chắn là nó luôn
  10 Tháng chín 2019
 28. Takudo
  Takudo
  Uk nó chảnh cờ hó vờ n lun
  10 Tháng chín 2019
 29. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  m nói zậy lỡ nó thấy sao m
  10 Tháng chín 2019
 30. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  nói chuyện với m suýt nữa chết rồi, may mà...
  10 Tháng chín 2019
 31. Takudo
  Takudo
  Sao thế?
  10 Tháng chín 2019
 32. Takudo
  Takudo
  Nhà có biến à
  10 Tháng chín 2019
 33. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  mẹ lên ... tim t sắp bay ra ngoài, may là thoát kịp, ko thì ... :(
  10 Tháng chín 2019
 34. Takudo
  Takudo
  Mẹ lên thì sao?
  10 Tháng chín 2019
 35. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  lỡ mẹ thấy t đang nt ... xác định :)
  10 Tháng chín 2019
 36. Takudo
  Takudo
  À lần tc t bị chửi 2 lần rồi
  10 Tháng chín 2019
 37. Takudo
  Takudo
  + thu máy tính
  10 Tháng chín 2019
 38. Takudo
  Takudo
  Bây h dùng đt mẹ nên khỏi lo bị thu :)
  10 Tháng chín 2019
 39. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  t thì chưa, mà lần này bị nghi rồi :<
  10 Tháng chín 2019
 40. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  mẹ m cho dùng đt? m nói dùng với lí do gi?
  10 Tháng chín 2019
 41. Takudo
  Takudo
  :v
  Chúc thượng lộ bình an
  10 Tháng chín 2019
 42. Takudo
  Takudo
  Học
  THế thôi :)
  10 Tháng chín 2019
 43. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  nghe m chúc xong ... thấy ... cuộc sống bế tắc
  10 Tháng chín 2019
 44. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  10 Tháng chín 2019
-->