Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Linh - chan

 1. Tranphantho251076@gmail.com
  Tranphantho251076@gmail.com
  Ở chính giữa đấy
  Cái người mà xấu gái nhất đấy
  10 Tháng chín 2019
 2. Linh - chan
  Linh - chan
  Realy?!?! Nhìn ko giống lắm
  10 Tháng chín 2019
 3. Tohru - san
  Tohru - san
  2 của em đội nón và mặc áo khoác đó trời
  10 Tháng chín 2019
 4. Linh - chan
  Linh - chan
  Ò..... ra vậy. Nhìn hem ra
  11 Tháng chín 2019
-->