Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. hoàng trung lực
  10 Tháng chín 2019
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  còn cười
  10 Tháng chín 2019
 3. Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  10 Tháng chín 2019
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ông này nữa
  10 Tháng chín 2019
 5. Tohru - san
  Tohru - san
  Ahihi :D
  10 Tháng chín 2019
 6. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  anh nữa ><
  10 Tháng chín 2019
 7. Tohru - san
  Tohru - san
  Hì ^^
  Khịa nhau mới zui mà :p
  10 Tháng chín 2019
 8. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  khịa típ đi
  10 Tháng chín 2019
 9. Tohru - san
  Tohru - san
  Thôi ah hok dám, em hok cho thì ah hok dám
  10 Tháng chín 2019
 10. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  em muốn coi mà ><
  10 Tháng chín 2019
 11. Tohru - san
  Tohru - san
  Thôi, khịa hai nữa hai dỗi thấy mồ ah luôn á
  10 Tháng chín 2019
 12. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  kệ hai
  10 Tháng chín 2019
 13. Tohru - san
  Tohru - san
  Trợi, em vậy luôn??
  10 Tháng chín 2019
 14. Kuroko - chan
  10 Tháng chín 2019
 15. Tohru - san
  Tohru - san
  Z để lúc nào ah khịa hai sau nha
  10 Tháng chín 2019
 16. Kuroko - chan
  10 Tháng chín 2019
 17. Tohru - san
  10 Tháng chín 2019
 18. Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  11 Tháng chín 2019
 19. Kuroko - chan
  11 Tháng chín 2019
-->