Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kirigaya Kazuto.

 1. Beo1206
  Beo1206
  hongg :>
  9 Tháng chín 2019
 2. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Đục tường khoét lỗ đi mà :D
  9 Tháng chín 2019
 3. Beo1206
  Beo1206
  rồi nè :v
  9 Tháng chín 2019
 4. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Vẫn không được =((
  9 Tháng chín 2019
 5. Beo1206
  Beo1206
  em quên lưu thay đổi :v
  9 Tháng chín 2019
 6. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Sao lại bịt wall rồi :(
  6 Tháng mười 2019
 7. Beo1206
  Beo1206
  có những thứ mọi người không nên thấy thì tốt hơn :)
  6 Tháng mười 2019
 8. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Lại vấn đề ôm ấp gì đó hả em :(
  6 Tháng mười 2019
 9. Beo1206
  Beo1206
  không có :v
  6 Tháng mười 2019
-->