Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thiên Thuận

 1. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  gì đó:vv
  9 Tháng chín 2019
 2. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Chỉ là... :v
  9 Tháng chín 2019
 3. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  là gì...
  9 Tháng chín 2019
 4. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Liên quan 1 tí đến d r a m a = ) )
  9 Tháng chín 2019
 5. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  ồ... drama của ai nhỉ?
  9 Tháng chín 2019
 6. Thiên Thuận
  9 Tháng chín 2019
 7. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  có vẻ không nên hỏi:vv
  9 Tháng chín 2019
-->