Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tú Trân

 1. huyenhuyen5a12
  9 Tháng chín 2019
 2. huyenhuyen5a12
  9 Tháng chín 2019
 3. Tú Trân
  Tú Trân
  nàm wen nha
  9 Tháng chín 2019
 4. huyenhuyen5a12
  9 Tháng chín 2019
 5. huyenhuyen5a12
  huyenhuyen5a12
  bn năm nay lớp 7 hả
  9 Tháng chín 2019
 6. huyenhuyen5a12
  huyenhuyen5a12
  bạn ở đâu
  9 Tháng chín 2019
 7. Tú Trân
  Tú Trân
  mk là Tú Trân ,2k7
  9 Tháng chín 2019
 8. Tú Trân
  Tú Trân
  ở Quảng Ngãi
  9 Tháng chín 2019
 9. huyenhuyen5a12
  9 Tháng chín 2019
 10. Tú Trân
  Tú Trân
  Bạn sinh ngày 26/5 à cùng ngày với BFF của mình luôn
  9 Tháng chín 2019
 11. huyenhuyen5a12
  huyenhuyen5a12
  ai vậy
  9 Tháng chín 2019
-->