Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tú Trân

 1. Tú Trân
  Tú Trân
  Làm wen ha
  9 Tháng chín 2019
 2. Kỳ Nguyệt
  9 Tháng chín 2019
 3. Tú Trân
  Tú Trân
  Nên gt chút nhỉ
  9 Tháng chín 2019
 4. Tú Trân
  Tú Trân
  Mk là Tú Trân ,2k7
  9 Tháng chín 2019
 5. Kỳ Nguyệt
  Kỳ Nguyệt
  mình sinh 2k5, tên thật là Yến
  9 Tháng chín 2019
 6. Tú Trân
  Tú Trân
  thế nên xưng chị em nhỉ
  9 Tháng chín 2019
 7. Kỳ Nguyệt
  Kỳ Nguyệt
  cũng được
  9 Tháng chín 2019
 8. Tú Trân
  Tú Trân
  chị là ARMY à
  9 Tháng chín 2019
 9. Kỳ Nguyệt
  Kỳ Nguyệt
  ừ, em làm ARMY được bao lâu rồi
  9 Tháng chín 2019
 10. Tú Trân
  Tú Trân
  2 years
  9 Tháng chín 2019
 11. Kỳ Nguyệt
  Kỳ Nguyệt
  hơn chị rồi, chị gần 2 năm thôi
  9 Tháng chín 2019
 12. Tú Trân
  Tú Trân
  chị bias ai vậy
  9 Tháng chín 2019
 13. Kỳ Nguyệt
  Kỳ Nguyệt
  Jimin á, avatar để Jimin mà
  9 Tháng chín 2019
 14. Kỳ Nguyệt
  Kỳ Nguyệt
  thế em bias Jungkook à
  9 Tháng chín 2019
 15. Tú Trân
  9 Tháng chín 2019
 16. Tú Trân
  Tú Trân
  em OT7 luôn
  9 Tháng chín 2019
 17. Kỳ Nguyệt
  Kỳ Nguyệt
  hay Vkook
  9 Tháng chín 2019
 18. Tú Trân
  Tú Trân
  ukm
  9 Tháng chín 2019
-->