Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Tohru - san
  Tohru - san
  Hình như lời bài hát Lời yêu ngây dại
  8 Tháng chín 2019
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  đúng òi :p
  8 Tháng chín 2019
 3. Tohru - san
  Tohru - san
  Đoán quá chuẩn
  8 Tháng chín 2019
 4. Kuroko - chan
  8 Tháng chín 2019
 5. Tohru - san
  Tohru - san
  Ah đoán mà :D:D:D
  8 Tháng chín 2019
 6. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ai mà biết
  8 Tháng chín 2019
 7. Tohru - san
  8 Tháng chín 2019
 8. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  thui mờ
  8 Tháng chín 2019
 9. Tohru - san
  8 Tháng chín 2019
 10. Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  ngôn tình gớm
  10 Tháng chín 2019
 11. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  hát mà
  10 Tháng chín 2019
 12. Tohru - san
  Tohru - san
  Hát mà anh ưi
  10 Tháng chín 2019
 13. Kuroko - chan
  10 Tháng chín 2019
 14. Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  Phạm Nguyễn Huy Hoàng
  hát gì mà lạ thế
  11 Tháng chín 2019
 15. Kuroko - chan
  11 Tháng chín 2019
 16. Tohru - san
  Tohru - san
  Ah nghe bài Lời yêu ngây dại là có à
  11 Tháng chín 2019
 17. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  yesssss
  11 Tháng chín 2019
 18. Tohru - san
  11 Tháng chín 2019
-->