Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trương Văn Trường Vũ

 1. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Đồng cảm...
  8 Tháng chín 2019
 2. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  ......
  8 Tháng chín 2019
 3. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  nói chung là buồn
  8 Tháng chín 2019
 4. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  sao lại buồn?
  8 Tháng chín 2019
 5. Trương Văn Trường Vũ
  9 Tháng chín 2019
-->