Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khánh Ngô Nam

 1. Takudo
  Takudo
  Ko
  7 Tháng chín 2019
 2. Takudo
  Takudo
  Vẽ tiếp tuyến hài ghê ha
  Nooia từ A đến B, C
  Mà ko thèm nối O vs B,C
  7 Tháng chín 2019
 3. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  Trong chương trình đó nó có luôn khỏi phải vẽ vuông góc
  7 Tháng chín 2019
 4. Takudo
  Takudo
  :) thế thì dùng t/c tiếp tuyến = niềm tin hả bạn
  7 Tháng chín 2019
 5. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  thì đó là bạn ấy tự hiểu ,mk IQ vô cực mà
  7 Tháng chín 2019
 6. Takudo
  Takudo
  Mình giỏi ghê ta
  7 Tháng chín 2019
 7. Takudo
  Takudo
  Vẽ hình hộ nta max có tâm
  7 Tháng chín 2019
 8. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  chứ sao
  7 Tháng chín 2019
 9. Takudo
  Takudo
  Sợ m ghê
  7 Tháng chín 2019
 10. Tungtom
  Tungtom
  like
  7 Tháng chín 2019
-->